Prompth Solutions Co., Ltd.  [CRM | E-Business | Technology | Innovation] Customer Relationship Management (CRM)
Prompth Solutions Co., Ltd.  [CRM | E-Business | Technology | Innovation] Customer Relationship Management (CRM) Contact us Support Home
 

PRODUCT & SERVICE
Sundae Solutions Co., Ltd. [CRM | E-Business | Technology | Innovation] Customer Relationship Management (CRM)

Enterprise Application

Sundae Solutions Co., Ltd. [CRM | E-Business | Technology | Innovation] Customer Relationship Management (CRM)

Software & Hardware

Sundae Solutions Co., Ltd. [CRM | E-Business | Technology | Innovation] Customer Relationship Management (CRM)

Professional Service

   
ARTICLES

 

 
Date : 0 0
Subject : Digital Marketing
Source : Sundae Solutions (-)
Title : กรณีศึกษา : ฟิวเจอร์ พาร์ค ปฏิวัติการช็อปปิ้งด้วย iBeacon

ฟิวฟิวเจอร์ พาร์ค ปฏิวัติการช็อปปิ้งด้วย iBeacon

            วันนี้พฤติกรรมของผู้บริโภคในการช็อปปิ้งได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก ปัจจัยสำคัญมาจากการใช้งานโมบายทั้งสมาร์ทโฟนและแท็ปเล็ตที่มากขึ้น ทำให้ผู้บริโภคสามารถเข้าถึงข้อมูลสินค้าและโปรโมชั่นผ่านอินเตอร์เน็ตได้ทุกทีและทุกเวลา ดังนั้น ผู้บริโภคต้องการทราบโปรโมชั่น ส่วนลดหรือสิทธิพิเศษ ณ จุดที่พวกเขาซื้อสินค้าและบริการ

 

            ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์คต้องการตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคยุคใหม่นี้และ สร้างประสบการณ์ใหม่ของการช็อปปิ้งให้ผู้บริโภคมีส่วนร่วมมากขึ้นกับศูนย์การค้าฯ และร้านค้าต่างๆ ในศูนย์การค้าฯ ด้วยการนำเทคโนโลยี iBeacon นวตกรรมใหม่ที่สามารถให้ทางศูนย์การค้าฯ สามารถสื่อสารหรือส่งโปรโมชั่น ส่วนลดไปยังผู้บริโภคที่เดินภายในศูนย์การค้าฯ ได้สะดวกขึ้นโดยผ่านสมาร์ทโฟน

ที่เรียกกันว่า การตลาดที่ใช้พิกัดสถานที่เป็นอาวุธ หรือ Micro-location based marketing ที่ตอบสนองผู้บริโภคได้อย่างถูกตัว ถูกใจ และ ถูกเวลาที่ดีที่สุดในเวลานี้

 

            สำหรับโครงการแรก ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์คสามารถส่งโปรโมชั่น ส่วนลด หรือสิทธิพิเศษไปยังลูกค้าที่เดินภายในศูนย์การค้าฯ ผ่านโมบายแอปพลิเคชั่นของฟิวเจอร์พาร์ค ดังนั้น ลูกค้าก็จะได้รับโปรโมชั่นหรือส่วนลดทันที ณ จุดที่รับสิทธิพิเศษนั้นๆ

 

            ปัจจุบัน ฟิวเจอร์พาร์คมีระบบบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า (CRM) สำหรับสมาชิกอยู่แล้ว ฟิวเจอร์พาร์คก็สามารถที่จะสื่อสารกับลูกค้าตามกลุ่มเป้าหมาย (Segmentation) ได้

           

            นอกจากนี้ ฟิวเจอร์พาร์คยังสามารถวิเคราะห์พฤติกรรมของลูกค้าเชิงลึกได้ เช่น เวลาที่ใช้ในศูนย์การค้าฯ ของลูกค้า บริเวณที่ลูกค้าอยู่มากที่สุด เป็นต้น

 

iBeacon Future Park

 

 

            iBeacon ทำงานผ่านสัญญาน Bluetooth ที่เป็นคลื่นวิทยุ ทำให้อุปกรณ์iBeacon 1 ตัวสามารถ  ส่งข้อความไปยังสมาร์ทโฟนได้ไม่จำกัดจำนวนของผู้รับในเวลาเดียวกัน จึงรองรับการใช้งานกับลูกค้าแบบฝูงชน เช่น ลานกิจกรรม หรือ คอนเสิร์ต เป็นต้น

 

            ในอนาคต ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์คยังสามารถต่อยอดเทคโนโลยี iBeacon ให้เข้าใจลูกค้าได้มากยิ่งขึ้นและตอบสนองความต้องการได้มากขึ้น

§  การสื่อสารกับลูกค้าแบบส่วนบุคคล (Personalization) เช่น สิทธิพิเศษแบบส่วนบุคคล การแจ้งคะแนนส่วนตัวและใช้แลกสิทธิ์ตามคะแนน เป็นต้น

§  การแจ้งโปรโมชั่นส่วนลดของแต่ละร้านค้าเมือลูกค้าเดินผ่านร้านนั้นๆ

§  การบอกเส้นทางของร้านค้า ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนของศูนย์การค้าฯ

 

            ลูกค้าของฟิวเจอร์พาร์คสามารถติดตั้งโมบายแอปพลิเคชั่นของฟิวเจอร์พาร์คที่รองรับทั้ง iOS และ Android โดยค้นหาแอปพลิเคชั่นด้วย คำว่า Future Park ใน AppStore และ Play Store ตามลำดับ

 

iBeacon Future Park - iOS iPhone iPad

สำหรับระบบปฏิบัติการ iOS (iPhone & iPad)

 

iBeacon Future Park - Android

สำหรับระบบปฏิบัติการ Android

 

เกี่ยวกับ ฟิวเจอร์ พาร์ค

            ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค The Nature-Metro Shopping Park : จุดนัดพบของธรรมชาติ ความล้ำสมัยและคุณ ด้วยประสบการณ์การบริหารงานกว่า 19 ปี เรามีความมุ่งมั่นในการบริหารให้ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค เป็นศูนย์การค้าขนาดใหญ่ ที่ผสมผสานความล้ำสมัย ตอบสนองกับทุกไลฟ์สไตล์ของลูกค้าได้อย่างลงตัว ซึ่งสัมผัสได้ทั้งสินค้า บริการอย่างครบครัน

นอกจากการบริการที่ครบครัน และทันสมัย ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค ยังได้ยึดแนวทางการดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (Corporate Social Responsibility : CSR) เพื่อประโยชน์ต่อส่วนรวมเสมอมา

ภายใต้วิสัยทัศน์ “The Retail Professional that You Can Trust For a Sustainable Future”

เว็บไซต์ http://www.futurepark.co.th

 

เกี่ยวกับ ซันเด โซลูชันส์ (ผู้พัฒนาระบบ iBeacon)

            บริษัท ซันเด โซลูชันส์ จำกัด เป็นบริษัทที่ก่อตั้งขึ้นในประเทศไทย เพื่อให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) ทั้งภาคเอกชนและรัฐบาล ด้วยการเน้นเทคโนโลยีที่เหมาะสมและทันสมัย ด้วยบริการตั้งแต่พัฒนาเทคโนโลยี วางระบบ ที่ปรึกษา และ เอาท์ซอสซิ่ง โดยมุ่งเน้นในโซลูชั่นที่จะช่วยองค์กรธุรกิจ สามารถเพิ่มศักยภาพการแข่งขัน ด้วยระบบบริหารความสัมพันธ์ลูกค้า (CRM), ระบบการจัดการทรัพยากร (ERP) และการตลาดดิจิตอล (Digital Marketing Solutions)

เว็บไซต์ http://www.sundae.co.th

 

เจอร์ พาร์ค ปฏิวัติการช็อปปิ้งด้วย iBeacon
วันนี้ พฤติกรรมของผู้บริโภคในการช็อปปิ้งได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก ปัจจัยสำคัญมาจากการใช้งานโมบายทั้งสมาร์ทโฟนและแท็ปเล็ตที่มากขึ้น ทำให้ผู้บริโภคสามารถเข้าถึงข้อมูลสินค้าและโปรโมชั่นผ่านอินเตอร์เน็ตได้ทุกทีและทุกเวลา ดังนั้น ผู้บริโภคต้องการทราบโปรโมชั่น ส่วนลดหรือสิทธิพิเศษ ณ จุดที่พวกเขาซื้อสินค้าและบริการ
 
ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์คต้องการตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคยุคใหม่นี้และ สร้างประสบการณ์ใหม่ของการช็อปปิ้งให้ผู้บริโภคมีส่วนร่วมมากขึ้นกับศูนย์การค้าฯ และร้านค้าต่างๆ ในศูนย์การค้าฯ ด้วยการนำเทคโนโลยี iBeacon นวตกรรมใหม่ที่สามารถให้ทางศูนย์การค้าฯ สามารถสื่อสารหรือส่งโปรโมชั่น ส่วนลดไปยังผู้บริโภคที่เดินภายในศูนย์การค้าฯ ได้สะดวกขึ้นโดยผ่านสมาร์ทโฟน 
ที่เรียกกันว่า การตลาดที่ใช้พิกัดสถานที่เป็นอาวุธ หรือ Micro-location based marketing ที่ตอบสนองผู้บริโภคได้อย่างถูกตัว ถูกใจ และ ถูกเวลาที่ดีที่สุดในเวลานี้
 
 
 
สำหรับโครงการแรก ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์คสามารถส่งโปรโมชั่น ส่วนลด หรือสิทธิพิเศษไปยังลูกค้าที่เดินภายในศูนย์การค้าฯ ผ่านโมบายแอปพลิเคชั่นของฟิวเจอร์พาร์ค ดังนั้น ลูกค้าก็จะได้รับโปรโมชั่นหรือส่วนลดทันที ณ จุดที่รับสิทธิพิเศษนั้นๆ 
 
ปัจจุบัน ฟิวเจอร์พาร์คมีระบบบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า (CRM) สำหรับสมาชิกอยู่แล้ว ฟิวเจอร์พาร์คก็สามารถที่จะสื่อสารกับลูกค้าตามกลุ่มเป้าหมาย (Segmentation) ได้ 
 
นอกจากนี้ ฟิวเจอร์พาร์คยังสามารถวิเคราะห์พฤติกรรมของลูกค้าเชิงลึกได้ เช่น เวลาที่ใช้ในศูนย์การค้าฯ ของลูกค้า บริเวณที่ลูกค้าอยู่มากที่สุด เป็นต้น
 
 
 
 
iBeacon ทำงานผ่านสัญญาน Bluetooth ที่เป็นคลื่นวิทยุ ทำให้อุปกรณ์ iBeacon 1 ตัวสามารถ  ส่งข้อความไปยังสมาร์ทโฟนได้ไม่จำกัดจำนวนของผู้รับในเวลาเดียวกัน จึงรองรับการใช้งานกับลูกค้าแบบฝูงชน เช่น ลานกิจกรรม หรือ คอนเสิร์ต เป็นต้น
 
ในอนาคต ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์คยังสามารถต่อยอดเทคโนโลยี iBeacon ให้เข้าใจลูกค้าได้มากยิ่งขึ้นและตอบสนองความต้องการได้มากขึ้น 
• การสื่อสารกับลูกค้าแบบส่วนบุคคล (Personalization) เช่น สิทธิพิเศษแบบส่วนบุคคล การแจ้งคะแนนส่วนตัวและใช้แลกสิทธิ์ตามคะแนน เป็นต้น
• การแจ้งโปรโมชั่นส่วนลดของแต่ละร้านค้าเมือลูกค้าเดินผ่านร้านนั้นๆ
• การบอกเส้นทางของร้านค้า ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนของศูนย์การค้าฯ
 
ลูกค้าของฟิวเจอร์พาร์คสามารถติดตั้งโมบายแอปพลิเคชั่นของฟิวเจอร์พาร์คที่รองรับทั้ง iOS และ Android โดยค้นหาแอปพลิเคชั่นด้วย คำว่า Future Park ใน AppStore และ Play Store ตามลำดับ
 
 
สำหรับระบบปฏิบัติการ iOS (iPhone & iPad)
 
 
สำหรับระบบปฏิบัติการ Android
 
เกี่ยวกับ ฟิวเจอร์ พาร์ค
ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค The Nature-Metro Shopping Park : จุดนัดพบของธรรมชาติ ความล้ำสมัยและคุณ ด้วยประสบการณ์การบริหารงานกว่า 19 ปี เรามีความมุ่งมั่นในการบริหารให้ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค เป็นศูนย์การค้าขนาดใหญ่ ที่ผสมผสานความล้ำสมัย ตอบสนองกับทุกไลฟ์สไตล์ของลูกค้าได้อย่างลงตัว ซึ่งสัมผัสได้ทั้งสินค้า บริการอย่างครบครัน
นอกจากการบริการที่ครบครัน และทันสมัย ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค ยังได้ยึดแนวทางการดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (Corporate Social Responsibility : CSR) เพื่อประโยชน์ต่อส่วนรวมเสมอมา
ภายใต้วิสัยทัศน์ “The Retail Professional that You Can Trust For a Sustainable Future” 
เว็บไซต์ http://www.futurepark.co.th
 
เกี่ยวกับ ซันเด โซลูชันส์ (ผู้พัฒนาระบบ iBeacon)
บริษัท ซันเด โซลูชันส์ จำกัด เป็นบริษัทที่ก่อตั้งขึ้นในประเทศไทย เพื่อให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) ทั้งภาคเอกชนและรัฐบาล ด้วยการเน้นเทคโนโลยีที่เหมาะสมและทันสมัย ด้วยบริการตั้งแต่พัฒนาเทคโนโลยี วางระบบ ที่ปรึกษา และ เอาท์ซอสซิ่ง โดยมุ่งเน้นในโซลูชั่นที่จะช่วยองค์กรธุรกิจ สามารถเพิ่มศักยภาพการแข่งขัน ด้วยระบบบริหารความสัมพันธ์ลูกค้า (CRM), ระบบการจัดการทรัพยากร (ERP) และการตลาดดิจิตอล (Digital Marketing Solutions)
เว็บไซต์ http://www.sundae.co.th
 
ERP CRM Software Professional Services
° Sage CRM
° Crystal Ball: Risk Management
° ERP Solutions
° CRM Solutions
° Web Development
 
Prompt Solution helps business and organizations gain maximum advantage from communications technology. We create value and competitive advantage by combining a deep knowledge of networks and networked applications with proven skills in business consulting, change management and innovation. .
   
  Copyright @ 2000-2017 Prompt Solution Company Limited All rights reserved Various trademarks held by their respective owners.