Prompth Solutions Co., Ltd.  [CRM | E-Business | Technology | Innovation] Customer Relationship Management (CRM)
Prompth Solutions Co., Ltd.  [CRM | E-Business | Technology | Innovation] Customer Relationship Management (CRM) Contact us Support Home
 

PRODUCT & SERVICE
Sundae Solutions Co., Ltd. [CRM | E-Business | Technology | Innovation] Customer Relationship Management (CRM)

Enterprise Application

Sundae Solutions Co., Ltd. [CRM | E-Business | Technology | Innovation] Customer Relationship Management (CRM)

Software & Hardware

Sundae Solutions Co., Ltd. [CRM | E-Business | Technology | Innovation] Customer Relationship Management (CRM)

Professional Service

   
ARTICLES

 

 
Date : 12 December 2018
Subject : Business Intelligence
Source : Docusign (https://www.docusign.com/learn/what-digital-transformation)
Title : Digital transformation defined กำหนดทิศทางการเปลี่ยนแปลงองค์กรสู่ยุคดิจิทัล

Digital Transformation หมายถึง การมี Asset ที่เป็น Digital ขององค์กร หรือการทำ Product 
หรือ Channel ที่เป็น Digital ออกมา ไม่ว่าจะตั้งแต่เว็บไซต์ไปจนถึงการทำ Social Media 
และยังหมายถึงการเปลี่ยนแปลงธุรกิจตัวเอง โดยใช้ Digital มาเป็นหัวใจในการดำเนินงานของบริษัท ซึ่งต้องเปลี่ยนแปลงกันทั้งองค์กร ท้ายที่สุดแล้ว ในการทำ Digital Transformation ในองค์กรนั้นจะไม่มีตำแหน่งที่เป็น Digital specialist หรือใช้คำว่า Digital marketing อีกต่อไปเนื่องจากตำแหน่งเหล่านี้ได้กลมกลืนเข้าไปกับองค์กรแล้ว


ทำไม?  ถึงจำเป็นต้องมีการเปลี่ยนแปลงหมดทั้งองค์กร
เนื่องจากทุกๆฝ่ายงาน มีกระบวนการที่เชื่อมต่อหรือส่งผลกระทบต่อการส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการให้กับลูกค้า จึงต้องได้รับการเปลี่ยนแปลง รวมถึงสินทรัพย์และเทคโนโลยีที่ใช้ วิธีการทำงาน  ตลอดจนข้อมูลที่สื่อสารออกไป


เริ่มต้นจากลูกค้าก่อน
ในองค์กรส่วนใหญ่  การปฏิรูประบบดิจิทัลจะเริ่มต้นจากส่วนงานที่ต้องเผชิญหน้ากับลูกค้าก่อน เช่น ฝ่ายการตลาด การขาย หรือฝ่ายสนับสนุน เมื่อมาถึงการดำเนินงานและกระบวนการภายในต่างๆ คุณก็จะต้องเริ่มทำการวิเคราะห์ข้อมูลลูกค้าด้วยเช่นกัน

สิ่งสำคัญคือ คุณต้องดำเนินธุรกิจให้สอดคล้องกับสิ่งที่ลูกค้าคาดหวังอยู่ในขณะนี้ และคาดหวังในอนาคต ตัวอย่าง เช่น การเปลี่ยนแปลงในปัจจุบันส่วนใหญ่เกิดจากความต้องการของลูกค้าในการทำธุรกรรมจากโทรศัพท์มือถือ แต่จะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างเกี่ยวกับอินเทอร์เน็ต (IoT)? จะเปลี่ยนวิธีที่ลูกค้าทำธุรกิจได้อย่างไร? คุณอาจจะค่อยๆเริ่มเปลี่ยนตั้งแต่ตอนนี้ โดยไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงใหม่ทั้งหมดในภายภายภาคหน้า

 

สร้างเพื่อการเปลี่ยนแปลง
ด้วยเหตุนี้ บริษัท ที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดจึงใช้ Digital transformation เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงขององค์กร  เพื่อให้คุณสามารถเปลี่ยนกระบวนการเนื้อหาและกิจกรรมต่างๆได้อย่างรวดเร็วเพื่อปรับให้เข้ากับกลุ่มลูกค้าได้ (อย่าลืมพิจารณาการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการแปลงข้อมูลดิจิทัลของคุณ ข้อมูลนี้ช่วยให้คุณสามารถวิเคราะห์และคาดการณ์ธุรกิจในอนาคตและความต้องการของลูกค้าได้อย่างต่อเนื่อง)

 

Digital transformation ที่แท้จริงไม่ได้เป็นงานที่ทำเพียงครั้งเดียว แต่เป็นการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง "การเปลี่ยนแปลง" กลายเป็น "วิวัฒนาการ" และองค์กรของคุณจะสามารถปรับตัวและเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องได้

 

บทบาทของการจัดการธุรกรรมดิจิทัล
การจัดการธุรกรรมดิจิทัล (DTM) มีบทบาทสำคัญในการแปลงข้อมูลดิจิทัล กำหนดเป็น "หมวดหมู่ใหม่ของบริการคลาวด์ที่ออกแบบมาเพื่อจัดการธุรกรรมบนเอกสารโดยระบบดิจิทัล DTM ช่วยสร้างกระบวนการที่เร็วขึ้นง่ายสะดวกและมีความปลอดภัยมากขึ้น "การย้ายจากกระดาษไปยังระบบดิจิตอลสามารถลดข้อผิดพลาดและเพิ่มประสิทธิภาพได้ซึ่งมีศักยภาพในการปรับปรุงรายได้  

 

แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดสำหรับการปฏิรูประบบดิจิทัลของ Forrester
องค์กรจะดำเนินการอย่างไรเมื่อองค์กรเกิดการเปลี่ยนแปลงดิจิตอล องค์กรมีตั้งแต่ผู้ที่ไม่รู้จักโอกาสและประโยชน์ของระบบดิจิทัลส่วนใหญ่มาจากผู้ที่ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างเต็มที่ เมื่อองค์กรตัดสินใจที่จะไม่ทำในลักษณะเดิม ๆ ส่วนใหญ่แล้วจะเริ่มต้นด้วยการทดลองแยกเฉพาะในกลุ่มที่ไม่ติดขัดก่อนที่จะย้ายไปสู่การเปลี่ยนแปลงแบบองค์รวม ไม่แปลกใจที่องค์กรที่มีวุฒิภาวะสูงสุดจะได้รับประโยชน์สูงสุดจากการปฏิรูประบบดิจิทัลแม้ว่าจะมีการเพิ่มรายได้จากสินทรัพย์ที่มีอยู่ก็ตาม

 

เพื่อช่วยให้เข้าใจถึงวิธีการที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดในการปฏิรูประบบดิจิทัล DocuSign มอบหมายให้ Forrester Consulting สำรวจผู้ตัดสินใจ 400 รายในประสบการณ์ของพวกเขาในการใช้ระบบจัดการการทำธุรกรรมดิจิทัลที่ประสบความสำเร็จ รายงานของฟอร์เรสเตอร์เผยถึงแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุด 7 ข้อสำหรับการแปลงระบบดิจิทัล โดยใช้แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดเหล่านี้องค์กรต่างๆ สามารถใช้ขั้นตอนที่ประสบความสำเร็จในการใช้โซลูชันการจัดการธุรกรรมดิจิทัลและเริ่มต้นการแปลงข้อมูลดิจิทัลได้

 

ข้อสรุป
หลายบริษัทที่มีเพิ่มมากขึ้น ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการเปลี่ยนแปลงทางดิจิตอล (Digital transformation) และผลประโยชน์ที่จะได้รับ ถือว่าเป็นสิ่งที่ท้าทายเพราะต้องมีการเปลี่ยนแปลงใหม่หมดทั้งองค์กร สิ่งที่เหมาะสมกับองค์กรหนึ่งอาจไม่เหมาะกับอีกองค์กรหนึ่ง อย่างไรก็ตาม การใช้แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดที่องค์กรอื่นๆ ได้เรียนรู้ อาจจะช่วยให้ธุรกิจคุณประสบความสำเร็จได้ ไม่มากก็น้อย

 
ERP CRM Software Professional Services
° Sage CRM
° Crystal Ball: Risk Management
° ERP Solutions
° CRM Solutions
° Web Development
 
Prompt Solution helps business and organizations gain maximum advantage from communications technology. We create value and competitive advantage by combining a deep knowledge of networks and networked applications with proven skills in business consulting, change management and innovation. .
   
  Copyright @ 2000-2017 Prompt Solution Company Limited All rights reserved Various trademarks held by their respective owners.