Prompth Solutions Co., Ltd.  [CRM | E-Business | Technology | Innovation] Customer Relationship Management (CRM)
Prompth Solutions Co., Ltd.  [CRM | E-Business | Technology | Innovation] Customer Relationship Management (CRM) Contact us Support Home
 

PRODUCT & SERVICE
Sundae Solutions Co., Ltd. [CRM | E-Business | Technology | Innovation] Customer Relationship Management (CRM)

Enterprise Application

Sundae Solutions Co., Ltd. [CRM | E-Business | Technology | Innovation] Customer Relationship Management (CRM)

Software & Hardware

Sundae Solutions Co., Ltd. [CRM | E-Business | Technology | Innovation] Customer Relationship Management (CRM)

Professional Service

   
ARTICLES

 

 
Date : 0 0
Subject : Digital Marketing
Source : คุณนาวิก นำเสียง (-)
Title : การตลาดอีเมล์สำหรับปี พ.ศ. 2557

สำหรับปี พ.ศ. 2556 เราถือว่าเป็นปีทองอีกปีหนึ่งของการตลาดอีเมล์ หรือ จดหมายอิเล็คทรอนิกส์ ทำไมถึงกล่าวเช่นนั้น เพราะ...

  • จำนวนผู้ใช้อีเมล์เติบโตอย่างต่อเนื่อง ด้วยจำนวนผู้มีบัญชีอีเมล์สูงถึง 3.3 พันล้านอีเมล์ทั่วโลก และจะสูงถึง 4.3 พันล้านอีเมล์ในปี พ.ศ. 2559 (ข้อมูลจาก Radicati Group)
  • นอกจากจำนวนผู้ใช้อีเมล์ที่สูงขึ้นแล้ว ปริมาณการส่งอีเมล์ก็เติบโตมากขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกัน ด้วยอัตราการเติบโตของปริมาณการส่งอีเมล์อยู่ในระดับตัวเลข 2 หลักเทียบกับปีที่ผ่าน ตามการแสดงผลข้างล่าง โดย Experian Marketing Service

Email Marketing Volume

 

  • ผู้บริโภคให้ความสำคัญกับอีเมล์มากขึ้น ในสหรัฐ ร้อยละ 93 ของผู้ใช้อินเตอร์เน็ตจะลงทะเบียนรับจดหมายข่าว (Newsletter) อย่างน้อยหนึ่งรายของผู้ให้บริการ และร้อยละ 91 ของผู้บริโภคเหล่านี้จะเช็คอีเมล์อย่างน้อยหนึ่งครั้งต่อวัน  โดยร้อยละ 66 ของผู้ใช้อีเมล์จะตัดสินใจซื้อสินค้าหลังจากได้รับโปรโมชั่นพิเศษทางอีเมล์
  • ด้วยการเติบโตของโมบาย สมาร์ทโฟนและแท็ปเล็ต ทำให้การอ่านอีเมล์ง่ายและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น ร้อยละ 64 ของผู้ใช้อีเมล์จะอ่านอีเมล์ผ่านโมบาย

 

ข้อมูลเหล่านี้เป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งที่แสดงให้เห็นว่าอีเมล์ยังมีความสำคัญและความขลังอย่างไม่เสื่อมคลาย ถึงแม้ว่าสือออนไลน์ใหม่ๆ จะมีมากขึ้นและหลากหลายก็ตาม ไม่ว่าจะเป็น สื่อสังคมออนไลน์ สื่อเสิร์ชเอ็นจิ้น สื่อแบนเนอร์ออนไลน์ เป็นต้น  แต่สื่อการตลาดอีเมล์ก็ยังคงเป็นสื่อออนไลน์ในอันดับต้นๆ ที่มีการใช้มากที่สุดมาโดยตลอด ดังนั้น นักการตลาดเองจะต้องเข้าใจและเตรียมรับมือกับแนวโน้มที่จะเกิดขึ้น กับการตลาดอีเมล์ด้วย โดยเฉพาะในปี พ.ศ. 2557 จะเป็นปีที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมาก เนื่องจากพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป การใช้อุปกรณ์โมบายมากขึ้นในการรับอีเมล์และการเติบโตของเครือข่ายสังคมออนไลน์อย่างต่อเนื่อง

 

เรามาดูว่าแนวโน้มการตลาดอีเมล์ในปี พ.ศ. 2557 จะมีอะไรบ้าง

 

แนวโน้มที่ 1 อีเมล์จะถูกส่งมากยิ่งขึ้น

            ผมไม่แน่ใจว่าคุณมีการส่งอีเมล์เพื่อการตลาดและประชาสัมพันธ์มากน้อยแค่ไหน หรือคุณอาจจะไม่เคยใช้การตลาดอีเมล์เลยด้วยซ้ำ เอาเป็นว่าปี พ.ศ. 2557 จะเป็นปีหนึ่งที่จะมีการส่งอีเมล์มากขึ้น ด้วยประสิทธิภาพของการตลาดอีเมล์ที่สูงขึ้นและความสามารถใหม่ๆ ที่ทำให้การตลาดอีเมล์สามารถเข้าถึงผู้บริโภคได้ดียิ่งขึ้น

            หากคุณยังส่งอีเมล์เพื่อการตลาดและประชาสัมพันธ์โดยการส่งแบบไม่ชี้เฉพาะเจาะจงกลุ่มเป้าหมายและข้อความส่วนบุคคลแล้ว คุณจะต้องหาเครื่องมือใหม่ในการส่งอีเมล์ได้แล้วครับ นอกจากคุณจะส่งอีเมล์ไปรบกวนผู้บริโภคที่ไม่ต้องการรับอีเมล์ของคุณแล้ว คุณยังสิ้นเปลื้องกับการส่งอีเมล์อย่างสะเปะสะปะและอาจจะเป็นสแปมได้ นอกเหนือจากการส่งอีเมล์ตามกลุ่มเป้าหมายได้ตามปกติแล้ว เครื่องมือการตลาดอีเมล์ที่ดีจะต้องสามารถ

 

  • ส่งอีเมล์ตามพฤติกรรมของผู้รับอีเมล์ (Targeting based on behavior)พฤติกรรมในที่นี้หมายถึง การเปิดอีเมล์ การคลิกอ่าน การส่งต่ออีเมล์ การยกเลิก จำนวนครั้งที่เปิดอ่าน เป็นต้น คุณเชื่อหรือไม่ว่าพฤติกรรมเหล่านี้สามารถตรวจจับได้จากเครื่องมือการตลาดอีเมล์ ที่สำคัญ มันยังสามารถช่วยคุณส่งอีเมล์ฉบับถัดไป (Follow up email) ได้อย่างอัตโนมัติด้วย เช่น คุณส่งอีเมล์ฉบับแรก เพื่อแนะนำโปรโมชั่นส่งท้ายปีเก่า ถ้าผู้รับอีเมล์คลิกที่โปรโมชั่นนั้นเพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม ผู้รับอีเมล์นั้นก็จะได้รับอีเมล์ฉบับถัดไปที่เตรียมไว้แล้ว หลังจากนั้นอีก 3 วัน เพื่อกระตุ้นการตัดสินใจการซื้อสินค้าด้วยโปรโมชั่นนี้ เป็นต้น
  • ส่งอีเมล์ตามกลุ่มเป้าหมายและภูมิศาสตร์ ทุกครั้งที่คุณเปิดอีเมล์ ระบบการตลาดอีเมล์สามารถที่จะทราบตำแหน่งทางภูมิศาสตร์ของคุณทันที ว่าคุณเปิดอีเมล์ที่จังหวัดอะไร หรือประเทศอะไร เพียงแค่นี้ นักการตลาดก็สามารถที่จะส่งอีเมล์ไปยังกลุ่มเป้าหมายและก็เฉพาะตำแหน่งภูมิศาสตร์นั้นๆ เช่น คุณส่งโปรโมชั่นพิเศษ ภายในวันนี้เท่านั้น สำหรับลูกค้าที่อยู่ในจังหวัดเชียงใหม่ เป็นต้น

 

ด้วยความสามารถของการตลาดอีเมล์เหล่านี้ ทำให้นักการตลาดสามารถที่จะส่งอีเมล์มากขึ้นและที่สำคัญ ผู้รับจะอยากรับอีเมล์ของคุณด้วย เพราะมันตรงกับความต้องการของพวกเค้ามากที่สุด

 

แนวโน้มที่ 2 ผสมผสานกิจกรรมออฟไลน์ (Offline) กับดิจิตอล

วันนี้ผู้บริโภคของคุณอยู่ในโลกออนไลน์มากขึ้น สินค้าและบริการได้ถูกแปลงเป็นรูปแบบของดิจิตอล เพราะข้อมูลดิจิตอลมีความสะดวกและง่ายต่อการเข้าถึงข้อมูล ในแง่ของผู้ให้บริการ ต้นทุนก็จะลดลงด้วย และที่สำคัญ ผู้ให้บริการจะได้รับข้อมูลและอีเมล์ของลูกค้า เพื่อการตลาดในอนาคต ดังนั้น คุณลองพิจารณากิจกรรมออฟไลน์ใดบ้างที่สามารถเสนอลูกค้าในรูปแบบของดิจิตอลมากขึ้น  

 

การส่งใบเสร็จรับเงินในรูปแบบของดิจิตอลผ่านอิเมล์ เมื่อลูกค้าซื้อสินค้าที่ร้านค้าก็เป็นอีกแนวโน้มหนึ่งที่จะได้เห็นมากขึ้นในปี พ.ศ. 2557 หรือการลงทะเบียนก่อน เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมเป็นต้น

 

แนวโน้มที่ 3 โมบาย โมบายและก็โมบาย

ปี พ.ศ. 2557 จะเป็นปีทองของโมบายอีกปี ที่ผู้บริโภคจะใช้โมบายในการท่องอินเตอร์เนต ใช้แอปพลิเคชั่น และก็รับส่งอีเมล์มากขึ้น รายงานของ O2 UK “Mobile Life Report 2013” ระบุว่า ผู้ใช้โมบายจะใช้อีเมล์ผ่านโมบายโดยเฉลี่ย 9 นาทีต่อวัน โดยเป็นร้อยละ 7.6 ของเวลาในการใช้โมบายทั้งหมดที่ 119 นาทีต่อวัน

 

นักการตลาดจะต้องให้ความสำคัญกับอีเมล์ในโมบายมากขึ้น เพราะอัตราการเปิดอีเมล์ที่สูงกว่าเปรียบเทียบโปรแกรมอีเมล์ต่างๆ จากเครื่องเดสท็อปโดย ผู้ใช้ iPhone จะเปิดอ่านอีเมล์มากที่สุด

 

Email Marketing Open Rate

 

นักการตลาดจะต้องออกแบบอีเมล์ให้สามารถรองรับการเปิดอ่านอีเมล์จากอุปกรณ์ที่แตกต่างกัน โดยเฉพาะขนาดของหน้าจอที่ไม่เท่ากัน เพื่อให้ผู้รับสามารถอ่านอีเมล์ได้ง่ายที่สุด ที่เรียกกันว่า Responsive Design นอกจากออกแบบอีเมล์แล้ว คุณก็ต้องออกแบบเว็บไซต์ที่เป็น Landing Page หรือเพจที่รองรับหลังจากที่คลิกจากอีเมล์แล้ว ให้เป็น Responsive Design ด้วยเช่นกัน มิฉะนั้นแล้ว ผู้รับอีเมล์ผ่านสมาร์ทโฟนจะไม่สามารถอ่านข้อความสำคัญในเพจนั้นได้      

Email Marketing Responsive Email

 

 

แนวโน้มที่ 4 วิดีโอ

วิดีโอได้กลายเป็นอีกสื่อที่ได้รับความนิยมมากขึ้นในช่วง 1-2 ปีที่ผ่าน เพราะมันสามารถสื่อสารได้ด้วยภาพเคลือนไหวและก็สามารถที่จะส่งต่อไปยังผู้อื่นได้ง่ายมากยิ่งขึ้น ที่สำคัญ ความเร็วอินเตอร์เน็ตก็อำนวยให้การชมวิดีโอสะดวกรวดเร็วขึ้น วิดีโอสามารถสร้างการมีส่วนร่วม (Engagement) กับลูกค้าได้ดีเมือเทียบกับสื่ออื่นๆ โดยเฉพาะธุรกิจกับธุรกิจ (B2B)

 

การส่งอีเมล์ที่แนบวิดีโอคลิปก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางที่จะสื่อสารไปยังผู้บริโภคได้ บางครั้งเพียงแค่ข้อความและรูปภาพเพียงอย่างเดียวอาจจะไม่เพียงพอในการสื่อสารกับผู้บริโภคได้

           

คุณอย่าลืมแนบวิดีโอคลิปที่เป็นวิดีโอส่วนบุคคล (Personalized VDO) ด้วย เพราะมันจะช่วยให้เข้าถึงผู้บริโภคได้ดียิ่งขึ้น

           

เหล่านี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งของแทรนด์ที่จะเกิดมาขึ้นในปี พ.ศ. 2557 อย่างไรก็ตาม อีเมล์เป็นเพียงส่วนหนึ่งของกลยุทธ์การตลาดออนไลน์ คุณจะต้องผสมผสานกับสื่อออนไลน์อื่นๆ เข้าด้วยกัน เพื่อเข้าถึงผู้บริโภคได้มากที่สุดในทุกมิติ

 

นาวิก นำเสียง

กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซันเด โซลูชันส์​ จำกัด

กรรมการสมาคมวิจัยการตลาดแห่งประเทศไทย

navik@sundae.co.th

 

เกี่ยวกับ คุณนาวิก นำเสียง

กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซันเด โซลูชันส์ จำกัด

คณะกรรมการ สมาคมวิจัยการตลาดแห่งประเทศไทย (TMRS)

ผู้เชี่ยวชาญในการตลาดออนไลน์และการบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า (CRM) โดยเป็นที่ปรึกษาและวิทยากรบรรยายให้กับหน่วยงานต่างๆ

อดีตเป็นบุกเบิกธุรกิจออนไลน์ในยุคแรก เป็นผู้ก่อตั้งเว็บไซต์ยำใหญ่ (YumYai.com) และผู้บริหารเว็บไซต์ต่างๆ

ติดตามคุณนาวิกได้ที่ Twitter.com/navikn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Email SMS Marketing

 
ERP CRM Software Professional Services
° Sage CRM
° Crystal Ball: Risk Management
° ERP Solutions
° CRM Solutions
° Web Development
 
Prompt Solution helps business and organizations gain maximum advantage from communications technology. We create value and competitive advantage by combining a deep knowledge of networks and networked applications with proven skills in business consulting, change management and innovation. .
   
  Copyright @ 2000-2017 Prompt Solution Company Limited All rights reserved Various trademarks held by their respective owners.